Kursy komputerowe

Wieliczka, Kraków, Gdów, Niepołomice, Skawina

Katalog kursów

1. Kompleksowy kurs obsługi Windows, Internetu i podstawowych programów użytkowych.

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych.
Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera.

2. Podstawy użytkowania komputerów (sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego Windows).

Kurs obejmuje 10 godzin dydaktycznych.
Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera.

3. Przetwarzanie tekstów - Microsoft Word.

Kurs obejmuje 10 godzin dydaktycznych.
Celem kursu jest nabycie umiejętności tworzenia i formatowania dokumentów tekstowych.

4. Arkusze Kalkulacyjne - Microsoft Excel.

Kurs obejmuje 10 godzin dydaktycznych.
Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego.

5. Usługi w sieciach informatycznych - INTERNET.

Kurs obejmuje 10 godzin dydaktycznych.
Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności korzystania z sieci komputerowych i wykorzystywania usług internetowych (przeglądarka internetowa, wyszukiwarki internetowe, poczta elektroniczna).

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna - Microsoft PowerPoint.

Kurs obejmuje 10 godzin dydaktycznych.
Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności używania narzędzi do tworzenia prezentacji i narzędzi do tworzenia prostej grafiki.

7. Bazy danych - Microsoft Access.

Kurs obejmuje 10 godzin dydaktycznych.
Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności tworzenia małej bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia prostych zapytań i raportów z istniejącej bazy danych.

8. Kurs obslugi programów finansowo - księgowych.

Kurs obejmuje 10 godzin dydaktycznych.
Kursy obsługi programów księgowych, rachunkowych, magazynowych itp., np: Firma ++, Płatnik, CDN Klasyka, Symfonia, Subiekt.

Kontakt
Adres: ul. Wincentego Pola 4b 32-020 Wieliczka

Tel: (+48) 606 620 693

Email: mg@ncti.pl